fbpx

Trivsel for alle 

Hos os på Forlev Friskole og Børnehus er det vigtig at skabe rammer, der tydeligt understøtter trivsel for alle. Vi har fokus på at forebygge mobning og der er klare retningslinjer for indtag og brug af rusmidler på vores matrikel. 
I samarbejdet mellem ansatte, børn, elever og forældre skaber vi de bedste forudsætninger for, at alle føler sig som en del af fællesskabet hos os. 

Omgangsformer

Læs mere

Antimobbestrategi

Læs mere

Trafikpolitik

Læs mere

Politik for stoffer og rusmidler

Læs mere

BILLEDER/VIDEO RETNINGSLINJER

Læs mere

Samarbejde med eksterne

Læs mere

Omgangsformer

Sammen skaber vi det gode fællesskab

Vi har fokus på, at vi gennem imødekommenhed og hjælpsomhed får alle til at føle sig velkomne - store som små. Gennem vores små miljøer med faste voksne, skabes tryghed og kendskab. Hos os er vores ældre elver rollemodeller for de yngre elever og børnehavebørnene. Vi understøtte denne relation gennem Bedstevenner og ved samtidig at lægge vægt på, at også de voksne - forældre og ansatte - er rollemodeller i deres omgang med hinanden, børnene og eleverne.  

Både Skolen, SFO’en og Børnehuset er mobilfire, så nærvær, samvær og leg kommer i fokus.  

Vores mål er derved at skabe fokus på individet i fællesskabet og give grobund for at turde tro på sig selv og have tillid til hinanden. Vi har altid fokus på indsats og selvværd før resultatet. 

Hvis mobning sker mellem børn og elever

Selvom vi arbejder for at forhindre mobning, kan det ske alligevel. 

Mobning kan være...

... verbalt (fx at blive kaldt øgenavne)
... Socialt (fx at blive holdt udenfor)
... Materielt (fx at få sine ejendele ødelagt)
... Psykisk (fx at blive truet eller tvunget til at gøre noget)
... Fysisk (fx at blive slået eller sparket)

Det pædagogiske ansvar

Lærer, pædagogisk personale og ledelsen har ansvaret for, at børn og elever trives og ikke udsættes for mobning, når de er hos os. Derfor drøfter og sparrer personalet med hinanden, og laver indsatser i fællesskab.

Forældrerollen

Forældrene er vigtige, når mobning skal løses. Ofte er forældrene dem, børnene fortæller det meste til, og kan hjælpe os med at lave finjusteringer i løsningerne. Det gælder for både de børn, der rammes af mobning og dem, der mobber.

Kendskabet

Forældrenes indbyrdes kendskab til hinanden i klassen og på tværs af årgange er særligt vigtig her. Jo bedre forældre kender hinanden, jo nemmere er det sammen med lærere og pædagoger at arbejde på holdbare løsninger sammen.

Handleplaner

Lærere og pædagoger udarbejder handleplaner og evaluerer på indsatserne løbende, så de kan justeres og tilpasses afhængigt af, hvilken effekt de har haft. 
Handleplaner kan indeholde flere forskellige indsatser.

Fælles løsning

Løsningerne er næsten altid sammensatte og dermed også skabt i et fællesskab mellem forældre, børn/elever, personale og ledelse. 
Nogle gange kræver det flere forsøg og mange forskellige løsninger - men vi gør det sammen. 

Trafikpolitik

Vi passer på hinanden i trafikken

Hver morgen står skolepatruljen klar til at hjælpe børn og elever sikkert over vejen. Vi har også fokus på at øve trafikreglerne allerede fra børnene går i Børnehuset og også i indskolingen. 

Sammen med jer forældre er vi meget opmærksomme på trafikken ved vores parkeringsplads, og der er etableret gå-sti hele vejen ind, så det er trygt for børn og elever at færdes dér. 

Stoffer og rusmidler

På alle måder fri Skole og Børnehus

Forlev Friskole og Børnehus er en røg-, alkohol- og generel rusmiddelfri institution, skole og arbejdsplads. 

Forbuddet gælder elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole og Børnehus i åbningstiden og ved arrangementer, når man befinder sig på matriklen.


Forbuddet gælder også eventuelle alternativer eksempelvis e-cigaretter, vandpiber o.a.


Vi henstiller til, at du henvender dig til ledelsen på Forlev Friskole og Børnehus, hvis du har spørgsmål til forbuddet.    

Retningslinjer for video og billede

Om optagelse og offentliggørelse af video, billeder og lyd på Forlev Friskole og Børnehus

Grundlag

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at beskytte både børn, elever og ansatte ved Forlev Friskole og Børnehus mod offentliggørelse af video, billeder eller lydoptagelser uden samtykke.

Hvem er omfattet

Retningslinjerne gælder for alle børn, elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole og Børnehus.

Arrangementer

Til arrangementer på Forlev Friskole og Børnehus er det tilladt at filme til privat brug.
Optagelserne må ikke bruges i det offentlige rum med mindre dette aftales med ledelse på Forlev Friskole og Børnehus.

I undervisningen

Det er ikke tilladt for eleverne at optage lyd, video eller billeder i undervisningen, med mindre det er efter aftale med læreren og til brug i undervisningen.

Samarbejde med ekstere

Fordi vi alle kan have brug for ekstra

Som en del af vores ressourcer og mulighed for at skabe gode udviklingsmuligheder for alle, har vi eksterne samarbejdspartnere, som vi kan trække på. Herunder kan du læse hvilke, vi oftest samarbejder med, hvad der kan være fokus på og hvordan vi samarbejder.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejersken og den forbyggende sagsbehandler benytter vi, og kan du som forældre også benytte, som en forbyggende indsats/sparring. Det betyder oftest korte forløb. 

Skole Socialforvaltning og Politi (SSP); tandplejen; egen læge; VISO, Familieretshuset og andre ekspertenheder ved særlige sygdomme/problematikker samarbejder vi også med, når det er relevant. 

Du som forælder vil altid være inddraget ved henvendelse til eksterne samarbejdspartnere. Vi benytter os dog af mulighed for, at vi kan få sparring fra de eksterne partner, ved at bringe ting op anonymiseret og fordi vi også får hjælp til generel udvikling for os.