fbpx

Omgangsformer

Læs mere

Antimobbestrategi

Læs mere

Retningslinjer ved Billede/video

Læs mere

Rygepolitik

Læs mere

Omgangsformer
sammen skaber vi det gode fællesskab

Høflig og hjælpsom

Sådan føler vi os alle velkomne - med høflighed og hjælpsomhed overfor store og små.

Små miljøer

Sådan skaber vi tryghed og kendskab - med små miljøer er vi tættere på hinanden.

Rollemodeller

Sådan skaber vi børn og unge, der tør gå foran - med ældre elevers omsorg for de yngre. 

Mobilfri 

Sådan skaber vi nærvær blandt børn og voksne - med mobilfri skole 

Bevidsthed om verden

Sådan skaber vi ansvarlige børn og unge - med fokus på forbrug af ressourcer.

Troen på sig selv og hinanden

Sådan former vi børn og unge med selvværd - med fokus på indsats før resultat.

Antimobbe-strategi

De forbyggende indsatser

Vi ønsker at løse problemerne i fællesskab med elever og forældre. 

Skolen har sat sig som mål at fjerne eller reducere mobningsproblemer. Det gøres bedst ved at arbejde forbyggende, idet gode kammeratskabsrelationer forbygger og modvirker mobning. Vores fundament i fællesskaber, nærvær og bedstevenner er blandt de forbyggende indsatser.

Fællesskab blandt forældre både i klasserne og på skolens som helhed er også en af de centrale forbyggende indsatser.

Hvis mobning sker mellem børn og elever

Selvom vi arbejder for at forhindre mobning, kan det ske alligevel. 

Mobning kan være...

... verbalt (fx at blive kaldt øgenavne)
... Socialt (fx at blive holdt udenfor)
... Materielt (fx at få sine ejendele ødelagt)
... Psykisk (fx at blive truet eller tvunget til at gøre noget)
... Fysisk (fx at blive slået eller sparket)

Det pædagogiske ansvar

Lærer, pædagogisk personale og ledelsen har ansvaret for, at børn og elever trives og ikke udsættes for mobning, når de er hos os. Derfor drøfter og sparrer personalet med hinanden, og laver indsatser i fællesskab.

Forældrerollen

Forældrene er vigtige, når mobning skal løses. Ofte er forældrene dem, børnene fortæller det meste til, og kan hjælpe os med at lave finjusteringer i løsningerne. Det gælder for både de børn, der rammes af mobning og dem, der mobber.

Kendskabet

Forældrenes indbyrdes kendskab til hinanden i klassen og på tværs af årgange er særligt vigtig her. Jo bedre forældre kender hinanden, jo nemmere er det sammen med lærere og pædagoger at arbejde på holdbare løsninger sammen.

Handleplaner

Lærere og pædagoger udarbejder handleplaner og evaluerer på indsatserne løbende, så de kan justeres og tilpasses afhængigt af, hvilken effekt de har haft. 
Handleplaner kan indeholde flere forskellige indsatser.

Fælles løsning

Løsningerne er næsten altid sammensatte og dermed også skabt i et fællesskab mellem forældre, børn/elever, personale og ledelse. 
Nogle gange kræver det flere forsøg og mange forskellige løsninger - men vi gør det sammen. 

Retningslinjer for video og billede

Om optagelse og offentliggørelse af video, billeder og lyd på Forlev Friskole og Børnehus

Grundlag

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at beskytte både børn, elever og ansatte ved Forlev Friskole og Børnehus mod offentliggørelse af video, billeder eller lydoptagelser uden samtykke.

Hvem er omfattet

Retningslinjerne gælder for alle børn, elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole og Børnehus.

Arrangementer

Til arrangementer på Forlev Friskole og Børnehus er det tilladt at filme til privat brug.

Optagelserne må ikke bruges i det offentlige rum med mindre dette aftales med ledelse på Forlev Friskole og Børnehus.

I undervisningen

Det er ikke tilladt for eleverne at optage lyd, video eller billeder i undervisningen, med mindre det er efter aftale med læreren og til brug i undervisningen.

Røgfri 

Forlev Friskole og Børnehus er en røgfri institution, skole og arbejdsplads. 

Rygeforbuddet gælder elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole og Børnehus i åbningstiden og ved arrangementer.

Alternativer

Rygeforbuddet gælder for almindelige cigaretter, erstatningsapparater eks. e-cigaretter samt andre former for tobak. 

Rygeområder

Vi henviser til, at al rygning foregår udenfor skolens områder.


På den måde skaber vi et godt og røgfrit miljø for alle børn, elever ansatte og forældre.

Tal med ledelsen

Du er velkommen til at henvende dig til ledelsen på Forlev Friskole og Børnehus, hvis du har spørgsmål til rygeforbuddet.