fbpx

Traditioner og arrangementer

Forlev Friskole og Børnehus bygger på værdier som fællesskab og traditioner. Traditioner er med til at fortælle vores historie, minde om vores kulturarv og danne børnene og eleverne. Hvert år samles børn, elever og ansatte sammen med forældre om både hverdagens traditioner og særlige tilbagevendende arrangementer. Det er altid både festligt, stemningsfyldt og nærværende.  

Generalforsamling og arbejdsdage

Læs mere

Historiske traditioner

Læs mere

Årgangsarrangementer

Læs mere

Klassearrangementer

En vigtig del af skolelivet er de fællesskaber der opstår i klasserne. Sammenholdet styrkes, når også aktiviteter, ud over det faglige, prioriteres. Det gælder både eleverne imellem, men også forældrenes fælesskab er vigtigt for, at en klasse kan trives gennem et helt skoleliv. En stærk fællesskabsfølelse mellem elever og forældre styrker trivslen og forebygger mobning. Både elever og forældre har høj grad af indflydelse på den enkelte klasses arrangementer.

Lejrture i 7. og 9. klasse

      Faglighed og socialt fokus går hånd i hånd på de to store lejrture, eleverne får hos os på Forlev Friskole. Når vores elever går i 7. klasse, får de lov at opleve den traditionsrige tur til Bornholm. Det er en tur, der altid er fyldt med glæde og spænding, og er med til langsomt at forberede dem til den store udenlandstur i 9. klasse. 

Turen i 9. klasse planlægger eleverne sammen med deres lærere og forældre. De er med til at bestemme, hvor turen går hen, ud fra det beløb der er i klassekassen, og eventuelt yderligere egenbetaling. 

Årlige overnatninger

Hvert år har alle klassetrin en årlig overnatning, og fra 5. klasse udvides denne med en ekstra nat. Det giver mulighed for langsomt og trygt at blive klar til lejrturen i 7. klasse. 

På de årlige overnatinger, tager klasserne ofte på ture ud af huset i løbet af dagen, for så at vende tilbage til skolen, hvor overnatningen foregår. Andre gange bliver klassen på skolen, hvor vi laver aktiviteter i dagtimerne, for så at tage væk fra skolen og overnatte et andet sted.

Lejrturene har læreren og klassen i fællesskabt talt om, så eleverne har haft mulighed for at dele deres gode ideer til, hvordan overnatningen bliver. 

Klassefester

Hvert år afholder den enkelte klasse en klassefest. Den arrangeres i samarbejde mellem FAF (Forældre Af Forlev) og klasselæreren. Det er både festligt og sjovt, og bringer børn, forældre og lærere sammen. 

Det foregår ofte på skolens grund, hvor der er rig mulighed for at benytte sig af eks. vores udekøkken, overdækkede område og dertilhørende bålsted. 

I kolde måneder eller ved dårligt vejr, bruger mange vores flotte indskolingsbygning, hvor der er både køkken og højt til loftet.

Historiske traditioner og arrangementer

Som grundtvig-koldsk friskole og børnehus står fortælling og sang højt på listen over traditioner, vi værner om. Det samme gør de arrangementer, der går på tværs af de små fællesskaber og samler os alle i det helt store. Mange af vores traditioner har spor tilbage til dengang skolen blev oprettet - eksempelvis vores faste morgensang. Andre er af nyere dato, mens andre igen blot har ændret lidt karakter over tid, men står på de samme oprindelige værdier. 

Morgensang

 Morgensang har vi hver morgen - det er sådan, dagen skydes i gang. Vi synger sammen på både dansk og engelsk - og det sker med højt humør og god kraft på morgenstemmerne. 
Det er også hér, vi giver hinanden vigtige beskeder. Det er ikke kun de voksne, der giver beskeder til børnene, men også børn og elever giver beskeder til de andre og os voksne. 
Vi fejrer også vores fødselarer og deler gode fortællinger med hinanden. 
Børnehuset deltager én dag om ugen, mens vores Spirebørn, der starter 1. maj, er med alle ugens fem dage. 

Jul på Forlev

Jul på Forlev er et tilbagevendende arrangement, hvor vi markerer en hel særlig årstid. 
Både Børnehuset og Skolen står sammen for arrangementet, hvor I forældre bliver inviteret ind til en stemningsfuld eftermiddag og aften både ude og inde. 

Sammen er vi både kreative, spiser lækkerier og går på opdagelse i de forskellige aktiviteter, mens julehyggen sænker sig og julelysende lyser natten op. 

Vårfest

Vårfesten markerer, at nu begynder varmen at komme og skoleåret lakker mod enden. Vores børn og elever fra både Børnehuset og Skolen optræder med musik og sjove indslag, og fordi vi hvert år har vejret med os, er vi alle sammen udenfor på vores store græsareal, hvor vi leger, hygger og spiser mad sammen. 

Mange af vores traditioner og arrangementer har rod helt tilbage til oprettelsen af skolen i 1864. Årene har været med til at forme og udvikle dem, men de står solidt på vores historie. 

Fællesskabets arrangementer

Grundlaget for en friskole og børnehus som vores er forældrenes engagement, deltagelse og input. Modsat kommunale skoler, har forældre meget indflydelse og er samtidig særligt forpligtede på at være en aktiv del af både børnehavetiden og skoletiden. Derfor er der to årlige arrangementer, som I forældre skal være særligt opmærksomme på - fordi I er ekstremt vigtige. Når du vælger at dit barn skal gå på Forlev Friskole og Børnehus, så vælger du også som forælder at være en engageret og aktiv del af fællesskabets arrangementer, både én af arbejdsdagene og til generalforsamling. 

Arbejdsdage

På arbejdsdagene er vi sammen med til at vedligeholde, udskifte og udvikle på den fysiske ramme, vores børn og elever går i til dagligt. Det er fællesarealerne ude og inde, der shines op og om nødvendigt udskiftes enkelte ting. Arbejdsdagene ligger på én lørdag og én søndag i september hvert år. Samtidig stræber vi efter, at der hvert år bliver lavet et lidt særligt udviklingsprojekt, så vi også udvikler og ikke nøjes med at vedligeholde.
 
Klassernes lokaler opfriskes hvert år i et samarbejde mellem FAF (Forældre Af Forlev) og Klasselærer. Sammen vurderer de, hvad et klasselokale trænger til, og så bliver forældrene sat i sving. Det gør vi fordi det giver plads til individuelle tilpasninger i de enkelte klasser, og at arbejdsdagene bliver brugt på de fælles områder. 

Generalforsamling

Forlev Friskole og Børnehus’ øverste ledelsesorgan er Bestyrelsen og Generalforsamlingen der vælger bestyrelsen. Bestyrelsen står til ansvar for Undervisningsministeriet og generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i april. Her vil bestyrelsen fortælle om alt det spændende der er arbejdet med i løbet af året, hvad den planlægger at arbejde med og økonomien fremlægges. 
 
Det er også hér bestyrelsen sammensættes hvert år og hér alle forældre har mulighed for lige indflydelse på, hvordan Forlev Friskole og Børnehus bliver ved med at være et godt sted for alle at være.