fbpx

INDSKRIVNING OG OPTAGELSE

Skolen har et elevtal på knap 160 elever fordelt med maksimalt 22 elever i klasserne.

Interesserede forældre er imidlertid meget velkomne til at ringe til skolen for en samtale med skolelederen om mulighederne for indskrivning af nye elever. Ved samtalen kan man desuden få en rundvisning på skolen, så man ved selvsyn kan fornemme “stemningen” på skolen og danne sig et billede af Forlev Friskole. Skolen tilbyder alle interesserede forældre opskrivning af deres børn på venteliste. Mange børn skrives op, inden de er fyldt 1 år. Klik på ventelisteblanketten, som kan udfyldes og mailes til skolen. Med ventelistepladsen følger et mindre engangsgebyr på 250 kr. pr. barn, som indbetales til skolens bankkonto nr. 0524 0000 365 667. 

Optagelse i 0. klasse
Indskrivningssamtalen finder sted i november måned forud for skolestarten i august. Til optagelsessamtalen indbydes maksimalt 22 kommende elever med forældre. Indkaldelsen foretages efter gennemgang af skolens venteliste efter følgende kriterier: Søskende til børn, der går eller har gået på Forlev Friskole
Børn som har gået i Forlev Børnehus.
Øvrige børn efter placering på ventelisten. Der tages dog hensyn til kønsfordelingen, idet det tilstræbes, at der ikke er under 8 elever af det ene køn. 

Optagelse i eksisterende klasser
Når en elevplads bliver ledig, vil den ofte blive besat med en ny elev. I visse tilfælde vil vi dog – i en kortere eller længere periode – undlade optagelse af nye elever, hvis vi skønner, at klassen har brug for ’midlertidig ro’ i forhold til dens sociale funktion eller faglige niveau. Optagelse på skolen kræver altid en forudgående optagelsessamtale, hvor barn, forældre, skoleleder og klasselærer deltager. Efter samtalen vurderer alle parter, om optagelse skal finde sted. Optagelse til 0. klasse foregår efter en indskrivningssamtale med skolens leder, sekretær og personalet i 0. klasse.

Daginstitutionsbetaling i børnehuset 2021-22 
1. barn                                1.850 kr. pr. måned 
2. barn og følgende børn får søskendemoderation i forhold til den kommunale takst (ca. 40 % af vores pris)
  
Skolepenge i skoleåret 2021-22 

1.barn1.319,00
2. barn1.108,00
3. barn og følgende børn770,00
Lejr tillæg50,00
Indmeldelsesgebyr1.319,00

Alle satser er månedlige. 
Daginstitutionsbetaling og skolepenge betales i 12 måneder, bortset fra 9. kl., hvor indmeldelsesgebyret tilbagebetales (= betalingsfri juli måned). 
Det månedlige lejrtillæg opkræves sammen med skolepengene, og det indsættes på en særlig konto for hver klasse og administreres af klasselæreren. Indbetalte lejrtillæg tilhører klassen og tilbagebetales ikke, hvis elever forlader skolen før udgangen af 9. kl. Et evt. overskydende beløb på en klassekonto vil dog kunne udbetales ligeligt ved udgangen af 9. kl.