fbpx

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Bestyrelsen skal forestå gennemførelsen af de overordnede beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen (2-2-3). Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens økonomi og drift og forestår ansættelse samt afskedigelser af personale sammen med skolens leder. Bestyrelsen afholder 8 - 10 møder årligt.

Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, som oftest i marts måned. Forældre der har børn på Forlev Friskole samt skolekredsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 


Bestyrelsesmedlemmer

 


Majse Dahl Larsen


Leder

 

Mail: leder@forlevfriskole.dk

 Helle Baad


Konstitueret Skoleleder

Sara Bensen Schumann

Bestyrelsesformand

Telefon: 26717313

Mail: formand@forlevfriskole.dk

 


Gitte Lysehøj

Bestyrelsesnæstformand

Mobil: 22455805

 

 

 


Stella Bløndal Viuf

Bestyrelsessekretær

 


Michael Jürgensen

Bestyrelsesmedlem

 


 


Brian Steen Rolighed

Bestyrelsesmedlem

 


Dorthe Carstensen


Bestyrelsesmedlem

 


Kristian Kamper Kogut

Bestyrelsesmedlem

 


Anne Krogshave

Afdelingsleder i børnehuset

Mail an@forlevfriskole.dk

 


Ulf Lund Hansen

SFO-Leder

 


Signe Boie Johansen

Medarbejderrepræsentant

 


 
 


 

Skolen vedtægter og godkendelsesbreve samt henvisninger til Friskoleloven