fbpx

Formål og vedtægter

Bestyrelsen for Forlev Friskole og Børnehus er stedets øverste ledelse og arbejder tæt sammen med den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder op til elleve bestyrelsesmøder om året.

Læs mere

Udvikling og projekter

Læs mere

General-forsamlingen

Læs mere

Medlemmerne

Mød dem

FORMÅL OG VEDTÆGTER

Bestyrelsen har til formål at varetage den overordnede ledelse af Forlev Friskole og Børnehus.

LEDELSE

Bestyrelsen for Forlev Friskole og Børnehus er stedets øverste ledelsesorgan. 

Bestyrelsens medlemmer har således et stort og fortroligt ansvar overfor stedets børn, elever, forældre og ansatte.

DRIFT OG ØKONOMI

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift overfor generalforsamlingen; Børne- og Undervisningsministeriet samt undervisningsministeren.
 
Bestyrelsen har ansvaret for, at undervisningen står mål med folkeskolen og for at skolen ruster eleverne til at leve i et samfund, som det danske med frihed og folkestyre.

DEMOKRATI OG LOVGIVNING

Bestyrelsen skal sikre, at stedet styrker og opbygger børnenes og elevernes demokratiske dannelse, samt at gældende lovgivning på området for skole og dagtilbud overholdes. 

VEDTÆGTER OG GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen forestår gennemførslen af de overordnede beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen og tager i øvrigt initiativer og beslutninger, der står mål med og er på linje med Forlev Friskole og Børnehus'
 vedtægter, visioner og værdier.  

OVERODNET OG DAGLIG LEDELSE

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for stedets økonomi og drift, og forestår ansættelse og afskedigelser af personale. Dette sker i og er dybt afhængig af et tæt, tillidsfuldt og åbent samarbejde med Forlev Friskole og Børnehus daglige ledelse. 

MEDLEMMER

Bestyrelsen består af 7medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen (2-2-3).

Vi vil være en skole med grøn ansvarlighed for øje. Derfor er vi løbende i gang med energioptimeringer.

Udviklings
plan

Investerings
plan

Vi vil være en skole i udvikling og med udvikling for øje. Derfor arbejder vi med langsigtede planer.

Udvikling og projekter

Bestyrelsen på Forlev Friskole og Børnehus arbejder hele tiden for og med udvikling af vores skole og børnehus. Det gælder både de fysiske rammer og den kvalitet vores børn og elever tilbydes i det daglige. Vi vil være en skole, hvor både trivsel blandt børn og voksne er i centrum, så alle har de bedst mulige vilkår for at blomstre. 

Investering

Vi arbejder med en langsigtet investeringsplan, som løbende justeret forud for generalforsamlingen.

Høj faglighed og kvalitet

Vi arbejder tæt med den daglige ledelse, så personalet efter- og videreuddannes.

Inddragelse

Vi arbejder med inddragelse, af forældre, ansatte og eleverne.

Grøn indstilling

Vi arbejder med fælles ansvar for miljøet og at det skal kunne ses i undervisning og dagligdagen.

Tilpasninger

Vi arbejder med løbende evaluering og justering af indsatser og projekter.

Strategi

Vi arbejder struktureret ud fra en overordnet strategi og retning

Arbejdsdage

For at bevare de optimale fysiske rammer for vores børn og elever er det tradition, som hele friskoleånden bygger på, at forældre går til hånde, når noget skal passes. 

Det er samtidig også en stor social, altid sjov og hyggelig begivenhed, når vi alle mødes, arbejder og spiser sammen.

I den mere moderne ånd, og med samtidig respekt for traditioner, har vi dog valgt at tilpasse modellen lidt.

For at sikre, at alle familier bidrager, som de nu finder bedst og mest relevant for dem, tilbyder vi tre muligheder for at bidrage:


Mulighed for at deltage på én af de to arrangerede arbejdsdage i starten af efteråret.

Mulighed for at melde ind på specifikke opgaver og løse dem på dage efter eget valg. Dette aftales med lederen.

Mulighed for en årlig donation på 500 kr pr. familie, hvis man ikke kan eller ønsker at benytte sig af en af de to ovenstående muligheder.

Generalforsamling

Fælles indflydelse

Generalforsamlingen afholdes årligt den tredje torsdag i marts, og det er hér du får indblik og indflydelse.


Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, hvor bestyrelsen og ledelsen vil se tilbage på året der er gået og kigge frem ind i den nye år. 

Hvad vil der ske?

På generalforsamlingen gennemgås også regnskabet for året, der er gået og budgettet for kommende år vises.

Derudover vælges den nye bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen (2-2-3) og bestyrelsen består af 4 pladser i forældrekredsen samt 3 pladser i skolekredsen.

Stemmeret?

Forældre til børn på skolen og i børnehuset har tale- og stemmeret. Hvis du har særlig interesse i skolen og Børnehuset, men ikke har børn hos os, kan du melde dig ind i skolekredsen. Kontakt kontoret for at høre nærmere.

en i bestyrelsen?

Forældre til elever på skolen kan stille op i både skole- og forældrekredsen, mens forældre til børn i børnehuset kan stille op til skolekredsen.

Kontakt den daglige leder eller bestyrelsesformanden for at høre nærmere.  

Tidligere forsamlinger

Her kan du læse referatet fra seneste generalforsamling
formandsberetningen, og lederberetningen.

Sara Schumann

Bestyrelsesformand
Har barn i 2. klasse
formand.bestyrelse@forlevfriskole.dk

Stella Viuf

Bestyrelsessekretær


Har børn i Børnehuset, 2. klasse og 4. klasse

Dorthe Carstensen

Menigt medlem
Har børn i 2. klasse og 5. klasse

Gitte Lysehøj

Menigt medlem
Har børn i 1. klasse og 4. klasse

Brian Rolighed

Menigt medlem
Har børn i 0. klasse, 4. klasse og 5. klasse

Jesper Hansen

Menigt medlem
Har barn i 1. klasse

Michael Jürgensen

Næstformand
Har børn i 4. klasse og 7. klasse

Almina Tehrani

Suppleant
Har børn i Spireklassen og 9. klasse

Kristian Kamper

Suppleant
Har barn i Spireklassen