fbpx

Lovgivning

Her kan du læse om, hvad der står i loven om elevråd i grundskolerne

Læs mere

Elevråd hos os

Her kan du læse om, hvordan elevrådet fungerer hos os, hvad de deltager i, og hvordan elevrådet har indflydelse.

Læs mere

§ 46

Folkeskoleloven

"Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed."

Medindflydelse

Elevrådet får indflydelse på hverdagen på skolen, der har betydning for deres trivsel, læring og udvikling. De sørger således for, at elevernes stemme bliver hørt.

Læs mere

Samarbejde

Elevrådet varetager gennem samarbejde med skolens leder, det undervisende personale og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

Læs mere

Medlemmer

Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet.Læs mere

Konstellation

Elevrådet udpeger selv sin formand. I mange tilfælde vil der også blive udpeget en næstformand


Læs mere

Elevrådet hos os

Hos os er elevrådet aktivt inddraget og er med til at forme hverdagen

Bestyrelsesmøder

Når elevrådet har afholdt møde, deltager elevrådets formand og næstformand ved først-kommende bestyrelsesmøde. Her fortæller de bestyrelsen om, hvad elevrådet i øjeblikket har fokus på, hvis de har ønsker eller indstillinger til drøftelse.

Mødefrekvens

Elevrådet mødes én gang om måneden. Elevrådets medlemmer indkaldes af formanden og den ansvarlige lærer.

Deltagelse

På skolen har vi en elevrådsansvarlig lærer, der støtter og hjælper eleverne i elevrådet, så både mødeformen og indholdet bliver relevant for dem og at de forbereder de relevante opgaver. 

Dannelse

Elevrådet hos os er med til at sikre forståelse for vores demokratiske samfund, dannelse og medinddragelse i elevernes egen hverdag.