fbpx

Tilsyn

Der skal føres tilsyn med Friskoler, så forældre kan være sikre på, at undervisningen står mål med undervisningen i Folkeskolen. 

På den årlige generalforsamling i april fremlægges tilsynserklæringen. Du kan på disse sider læse mere om lovgivningen på området samt finde de seneste tilsynsrapporter.

Lovgivning om tilsyn 

Friskolelovens §9 fastsætter, at der på frie grundskoler skal føres tilsyn eller selvevaluering.

Forlev Friskole har valgt, at man bruger et eksternt, certificeret tilsyn. 
Vedkommende vælges for en periode på op til 4 år ad gangen af forældrekredsen til generalforsamlingen.

Den tilsynsførende udfærdiger en rapport, som fremlægges på den årlige generalforsamling.

Den tilsynsførende er forpligtet på at føre tilsyn med standpunktskarakterne i hovedfagene og at undervisningen står mål med kravene i Folkeskolen og loven på området for de frie skoler. 

Du kan læse mere om lovgivningen på området her.

Tilsynsrapporter

Du kan læse den seneste tilsynsrapport hér.