fbpx

Undervisning - kvalitet og faglighed

På Forlev Friskole vil du og dit barn blive mødt af fagligt dygtige undervisere, der har fokus på at undervise differentieret på et højt niveau. Hos os er det ikke vigtigt, at alle kan de samme, men at alle udfordres der, hvor de er og på den måde, de har brug for. 

Du og dit barn vil samtidig opleve, at vores undervisere sætter trivsel før læring, fordi vi tror på og mener at det ene ikke kan eksistere uden det andet. Derfor har vi også trivsel som et fag på alle klassetrin, ligesom vi som noget helt særligt har Spireskole, hvor de kommende skolebørn får lov at smage på livet som elev, på en særlig tryg måde. 

Særlige fag

Læs mere

Undervisningsmiljøet

Læs mere

Karakter og overgangsfrekvens

Læs mere

Spireskolen

Læs mere

De lidt særlige fag hos os

Hos os får dit barn flere undervisningstimer end det vejledende timetal i flere fag. Det drejer sig både om fag som eksempelvis madkundskab samt håndværk og design.
Samtidig har vi valgt at følge vores grundtvigske rødder ind i den moderne hverdag og endvidere indarbejde trivsel som en del af skemaet for alle klassetrin.

Fortælling 0.-6.klasse

Formålet med og indholdet i faget Fortælling er bl.a. at styrke den Grundtvig-kolske tænkning om, at en relation skabes i fortællingen. Det hjælper vores børn til at se sig selv som mennesker ind i en større fortælling og sammenhæng. 

Derudover arbejder vi tidligt med etisk tænkning og forståelse, religionslære, fortalte historier - også elevernes egne. 

Vi har også haft bedsteforældre på besøg, der har fortalt deres livhistorie og oplevelser. Det giver eleverne en særlig forståelse.

Livsfilosofi 8.-9.klasse

Livsfilosofi bygger videre på principperne fra Fortælling. 

Eleverne vil udvide deres forståelse for etiske dilemmaer og hvordan man kan navigere i dem.
Samtidig arbejder de dybere ned i religionslære.

Den helt store ændring fra Fortælling vil være, at eleverne vil skulle bruge tid på moral- og dannelseslære. 

Trivsel på skemaet

Alle klassetrin har Trivsel på skemaet ét modul om ugen.

Det varierer, hvordan modulerne bruges i de enkelte klasser og fra gang til gang, da det er den enkelte klasses behov, der er med til at forme modulet.

Ofte er der tale om aktiviteter, der understøtter sammenhold og fællesskabsfølelsen i klassen.

Det er en struktureret måde at sikre tid til at have fokus på trivsel i en fast, tryg ramme med en kendt voksen. 

Årsplaner

Du kan finde årsplanerne for de enkelte fag og klassetrin hér.

Fagmål

Folkeskolens fagmål er også vores fagmål. Derfor står den undervisning, dit barn får, fuldt mål med standarderne fra undervisningsministeriet. 
Du kan læse om målene for de enkelte fag hér.

Timetal

Du kan finde de vejledende timetal hér og sammenligne dem med vores hér. 

Undervisningsmiljø

Hos os er leg og bevægelse en del af læringen. Vores undervisningsmiljø er ikke som alle andres: Vi har både faglokaler, et stort lyst PLC og ude-undervisningsrum.

Vores pædagogiske læringscenter (PLC) er et sted, hvor eleverne altid har let adgang til fagbøger og skønlitteratur som et godt supplement til vores brug af digitale materialer.

Underviserne bruger evidensbaserede metoder og inddrager både ude- og indemiljøer i den daglige undervisning. Vi anvender strukturerede værktøjer til hele tiden at vide, hvordan vi arbejder ind i den enkelte elevs udviklingszone.

Vi gennemfører årligt undervisningsmiljøvurdering og -evaluering. Du kan finde den nyeste vurdering lige her

KARAKTER OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE

På Forlev Friskole er fagligheden vægtet højt. Vi er den frie grundskole, der placerer sig bedst i Slagelse Kommune.

Det afspejler sig i bl.a. karaktergennemsnittet for vores afgangselever. Et karaktergennemsnit, der ligger over gennemsnittet både på landsplan og i Slagelse Kommune.

Samtidig er tæt på alle vores afgangselever startet på en ungdomsuddannelse indenfor det første år efter 9. klasses afgangseksamen.
læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Undervisningspligt

Alle børn, der opholder sig i Danmark, er omfattet af undervisningspligten jf. folkeskoleloven §34.
Børn i Danmark har dog ikke skolepligt, men når børnene er i skole hos os, er vi forpligtet på at levere undervisning, der står mål med folkeskolens. 

Spireskolen

Spireskolen starter i maj og er vores måde at give tid og ro til at blive klar til første skoledag. I Spireskolen oplever Spirebørnene skoledagen på Forlev Friskole i nogle timer ad gangen, uden helt at behøve at slippe det trygge og frie ved at være børnehavebarn.
Hér øver man sig blandt andet på at holde styr på sit eget penalhus, at have styr på sin egen plads, at forstå et skema og at lave skoleopgaver i klassen.

Vi deltager også i morgensang hver dag sammen med resten af skolens elever. Efter morgensang vi i klassen med faste lærere og pædagoger.  Når Spireskoledagen slutter, er Spirebørnene sammen med personalet i SFO’en, som de også kender fra deres tid i børnehaven. 
 
Når Spirebørn kommer udefra, vil der være ekstra fokus på, at de bliver guidet stille og roligt ind i gruppen af Spirebørn, der kommer fra Børnehuset.

Regler om fravær

1

Lovligt fravær

- Fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelser e.lign.
- Fravær med ledelsens tilladelse (ekstraordinært fri)
- Fravær grundet læge-, tandlægebesøg o.lign.

2

Ulovligt fravær

Fravær, der ikke falder ind under én af ovenstående under pkt. 1

3

Registrering

Lærerne registrerer hver dag eleveres fremmøde og det tastes ind i skolens system jf. gældende lovgivning på området. 

Hvorfor?

Det er vigtigt for børnenes sociale og faglige udvikling, at de kommer i skole hver dag. Der kan dog være gode grunde til, at børnene i perioder er fraværende. 
Du kan læse meget mere om baggrunden for reglerne på Undervisningsministeriets hjemmeside og i Bekendtgørelsen om elevernes fravær i undervisningen.