fbpx

Et børnehus med plads og hænder

Forlev Børnehus er vores måde at tilbyde børnehavelivet på den måde, det oprindeligt var tænkt. Med flere voksne og færre børn, så der er plads, rum og tid til hinanden. Fordi vores børnehavebørn har så meget nysgerrighed og livsglæde er der brug for plads til et børneliv og til samtidig i trygge rammer at øve sig og langsomt blive klar til livet i skolen. Forlev Børnehus tilbyder alt dette og meget mere.

Årets gang

Læs mere

Dagens gang

Læs mere

Fællesskabet og samarbejdet

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner

Læs mere

Dagen i Børnehuset

Hos os vil børnene i løbet af en dag både få tilrettelagte aktiviteter og fri leg, hvor de voksne er tilgængelige og deltagende. Dagene i Børnehuset ligner overordnet hinanden. Det giver genkendelighed og tryghed for børnene. På den måde giver vi rigtig god plads til pædagogiske aktiviteter, nærvær og kvalitet i vores tid med børnene. Det giver børn i balance og børn der kan få mulighed for at øve og udvikle sig. 

Særlige klokkeslæt

Dagen starter kl. 6.00, hvor SFO'en åbner sammen med os i børnehuset og SFO’en lukker også sammen med os kl. 16.30 - allerede kl. 15.45 får vi fornøjelsen af både børn og voksne derfra.  

Tirsdag, onsdag og torsdag er der samling kl. 9.00. 

Vi spiser frokost kl. 10.30, så de mindste børn kan sove kl. 11.30-13.20, mens de store går på legepladsen. 

Når klokken bliver 14.00 får vi sammen et eftermiddagsmåltid

Du kan finde vores åbningstider og lukkeperioder hér.

Måltider

Dit barn kan tilbydes morgenmad indtil 8.45. 
Frokosten kl. 10.30 er medbragte madpakker og eftermiddagsmåltidet kl. 14.00 er en frugtmadpakkehjemmefra. 

Personalet i Børnehuset spiser sammen med børnene. Det giver nærvær, samvær og særlige øjeblikke med mulighed for også hér at se det enkelte barn og give det en oplevelse af at være en central del af fællesskabet.  

Vi tilbyder børnene god, nærende morgenmad, ligesom vi forventer, at børnenes madpakker indeholder mad, der giver børnene energi til leg, læring og bevægelse.

Samlinger

Samlingen er et pædagogisk værktøj, der sætter rammen om en række særligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, der tilpasses den enkelte børnegruppes behov, alder og temaer. 

Vi varierer samlingernes indhold afhængigt af vores temaer på årshjulet og hvad de enkelte børnegrupper har brug for. Samlingerne kan være ture ude af huset, de traditionelle samlinger på gulvet på egen stue eller aktive lege.  Formålet er, at understøtte både gruppens fællesskab, sproglige kompetencer, kendskab til verdens omkring os og den individuelle udvikling. 

Samarbejdet og fællesskabet

Ligesom det er vigtigt for os, at vi lærer børnene at være en del af både små og større fællesskaber, er vi også en aktiv del af fællesskaberne på både skolen og i SFO’en. Det mener vi er særlig vigtigt i at ruste børnene til skolelivet, gøre overgangen fra børnehave til skole tryg og glidende samt at forældrene til børn i Børnehuset også oplever at være en del af hele fællesskabet på Forlev Friskole og Børnehus. 

Samarbejde med skolen

Èn gang om ugen deltager storbørnsgruppen i morgensang og storbørnsgruppe børnene møder deres Bedstevenner fra skolen, når de skal gå Lucia i december. Det giver kendskab og sammenhørighed med skolen for børn og voksne. 

Vi deltager også til arrangementer og traditioner på lige fod med skolen. Når der foregår særlige ting hos os eller på skolen inviterer vi hinanden til at opleve det, vi har lavet. Det kan være teater, musik, udstillinger og meget andet. Selvom vi har vores egen legeplads, bruger vi også arealerne på skolen. På de måde er både børn, elever og voksne vant til hinanden og det er kendt for børnene, når de skal starte iskole. 

Når vores børnehavebørn når til maj ideres sidste børnehave år, så bliver de til Spirebørn. Spireskolen er et samarbejde mellem børnehuset og skolen, hvor de kommende skolestartere får lov at starte skolelivet op på en tryg måde, og stadigvæk få lov at være børn. Du kan læse mere om Spireskolen hér

Samarbejde med SFO'en

Vi samarbejder tæt med SFO'ens personale. Det gør vi bl.a. ved at vi åbner og lukker sammen og hjælper hinanden med forskellige aktiviteter.
På den måde kommer dit barn til at kende de voksne i SFO'en, inden de skal starte i Spireskole. 

Dit barn vil også lære nogle af skolebørnene at kende, og vil kunne genkende dem senere i skolegården.

Årets gang 

Hvert år vender faste traditioner tilbage, mens andre ting ændrer sig, fordi der er brug for, at vi fokuserer på noget andet.
De enkelte perioders emner kan vise sig både i samlingerne, aktiviteterne, produkter vi laver, arrangementer vi selv står for eller bliver inviteret til og meget mere.
Det er med andre ord emner, som viser sig forskelligt, men alle er en del af de pædagogiske værktøjer vi anvender i det daglige. 

Foråret

Om foråret spirer ting, og små kryb begynder igen at vågne op. Derfor benytter vi årstiden til at have fokus på KribleKable-temaet. Vi har også et påske-tema, men forårets største oplevelse er, at vi skal afholde den traditionsrige farvelfest for de børn, der skal starte i Spireskolen 1. maj. Det er en festlig dag, hvor også vemod og spænding fylder børn og voksne. 
 
Vi er med til Vårfesten sammen med skolen.

Sommeren

Varmen begynder langsomt at tage over, og vi begynder at skifte mudderbadene ud med korte ærmer. 

Vi fejrer Skt. Hans, og bruger meget af vores tid udenfor, både den frie leg og de pædagogiske aktiviteter. 

Og så står sommerferien for døren. Når mange holder sommerferie, så er der plads til nogle helt særlige, anderledes muligheder for de børn, der kommer i Børnehuset.

Efteråret

Efteråret byder på mange muligheder for at udforske det store skift i naturen omkring os. Vi har fokus på efterårets farver og at høsten nærmer sig. 

Efteråret byder på Høstfesten, hvor vi samme dag som skolen, medbringer, spiser og taler om efterårets frugter, svampe, nødder og meget andet.
 
Sidst på efteråret fejrer vi også halloween sammen.

Vinteren

Vinteren er ofte kold og mørk. Men ikke hos os. Vi fejrer julen, laver julemandens værksted, pynter op og hygger. 
Vores Storbørnsgruppe går Lucia med deres Bedstevenner fra skolen, og er på den måde med til at synge børn og voksne i Skole og Børnehus den morgen.
Vi er også med til Jul på Forlev - en skøn, hyggelig og begivenhedsrig tradition.
Senere på vinteren fejrer vi fastelavn og hvis det sner er vi ude at lege alt vi kan. 

 Pædagogiske lærerplaner - udvikling og læring

Alle dagtilbud skal at arbejde med de styrkede pædagogiske læreplaner. Det kan du læse mere om i Dagtilbudsloven. De har til formål bl.a. at lade børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer i løbet af hele dagen. Her kan du læse Børne- og Undervisningsministeriets udgivelse vedr. De Styrkede Pædagogiske Læreplaner udgivet af EMU. 

Seks lærerplanstemaer

I de pædagogiske lærerplaner er der seks temaer: 
Alsidig, personlig udvikling; Social udvikling; Kommunikation og sprog; Krop, sanser og bevægelse; Natur, udeliv og science; Kultur, æstetik og fællesskab.

Temaerne er indarbejdet i vores pædagogiske planlægning og er gennemgående røde tråde for vores pædagogiske aktiviteter, indretningen af vores inde- og udearealer og den måde, vi understøtter fri leg på. Det kan du læse meget mere om hér.

Pædagogisk grundlag

Bag temaerne i de pædagogiske lærerplaner er der et pædagogisk grundlag, som vi i Børnehuset identificerer os med, og som går godt i tråd med vores værdigrundlag på Forlev Friskole og Børnehus:

At der har værdi at være barn; at vi gennem leg også får læring, og at læring også sker i leg; at børneperspektiver er vigtige og dannelse af vores børn er en central opgave for os; at vi skal understøtte gode, positive børnefællesskaber og læringsmiljøer, der smitter af på både leg, læring og dannelse; at vi skal samarbejde og øve samarbejde med både børn og voksne; at vi skal skabe gode, trygge overgange og forebygge, at børn ende ri udsatte positioner. Du kan læse meget mere om, hvordan vi arbejder med det pædagogiske grundlag i hverdagen hér.