fbpx

Relationen i centrum

På Forlev Friskole og Børnehus inviterer vi jer ind i et fællesskab, hvor vi sammen skaber det bedste grundlag for vores børn og unge.

Værdigrundlag

 Vi er en grundtvigsk friskole fra 1864, der tilbyder tryghed og nærvær i et stærkt fællesskab.

Høj faglighed

Vi har karakterer fra 7. kl. og folkeskolens afgangsprøver med karaktergennemsnit i kommunens top.

Leg og læring

Vi har naturfaglig og humanistisk emneuge og flere fordybelsesdage.

Gode relationer

Relationer er vigtige for os, og står som centralt fundament for vores skole og børnehus

Kreativitet

Vi arbejder med kreativitet som grobund for nysgerrige hjerners udvikling.

Trivsel

Vi arbejder med trivsel som fundamentet for læring og udvikling, med ugentlige trivselsmoduler på alle klassetrin.