fbpx

Udvikling og læring


Alle dagtilbud skal at arbejde med de styrkede pædagogiske læreplaner. Det kan du læse mere om i Dagtilbudsloven.
De har til formål bl.a. at lade børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer i løbet af hele dagen. 

Seks temaer

Alsidig, personlig udvikling;
Social udvikling;
Kommunikation og sprog;
Krop, sanser og bevægelse;
Natur, udeliv og science;
Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogisk grundlag

Leg og læring; 
Det har værdi at være barn; 
Dannelse og børneperspektiver; Børnefællesskaber; Læringsmiljøer; Samarbejde; Overgange; Udsatte positioner

Hos os

De pædagogiske læringsplaner tilpasset vores forhold og hverdag.

EMU Puplikation

Her kan du læse Børne- og Undervisningsministeriets udgivelse vedr. De Styrkede Pædagogiske Læreplaner udgivet af EMU.