fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

Pædagogiske Læreplaner

Børnehuset arbejder struktureret med de styrkede pædagogiske læreplaner og de seks temaer.

Målet er, at vi arbejder med personlig og social udvikling, hvor særligt sprog, motorik og sansning er i fokus gennem udeliv, natur, fællesskab og kultur.

Læs mere

Udvikling og læring


Alle dagtilbud skal at arbejde med de styrkede pædagogiske læreplaner. Det kan du læse mere om i Dagtilbudsloven.
De har til formål bl.a. at lade børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer i løbet af hele dagen. 

Seks temaer

Alsidig, personlig udvikling;
Social udvikling;
Kommunikation og sprog;
Krop, sanser og bevægelse;
Natur, udeliv og science;
Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogisk grundlag

Leg og læring; 
Det har værdi at være barn; 
Dannelse og børneperspektiver; Børnefællesskaber; Læringsmiljøer; Samarbejde; Overgange; Udsatte positioner

Hos os

De pædagogiske læringsplaner tilpasset vores forhold og hverdag.

EMU Puplikation

Her kan du læse Børne- og Undervisningsministeriets udgivelse vedr. De Styrkede Pædagogiske Læreplaner udgivet af EMU.