fbpx

VORES 
SPIRESKOLE ER...

..vores måde at skabe et rum for skolestarternes trivsel. 


Hér skal det være muligt, gennem få timer om dagen, at opleve skoledagen på Forlev Friskole. På den måde bliver vi sammen klar til med overskud og ro at starte i 0.kl efter sommerferien. 


Vi bliver klar til at modtage undervisning og at være en del af det sociale liv, som Forlev Friskole også indeholder.


FAGLIGT 
BETYDER DET...

... at vi gennem trivsel øger udbyttet af det faglige.

Målet for Spirebørnenes faglige tilegnelse er, at de træner skolefærdigheder. 

Særligt ønsker vi at have fokus på skolefærdigheder som at kunne 
...modtage beskeder
... holde styr på sit eget penalhus
... have styr på sin egen plads
... blive ved sin plads
... forstå et modulopdelt skema
... lave skoleopgaver i klassen
... vide, at dagen er forskellig afhængig af den voksne.

Det betydningsfulde fællesskab

At være et skolebarn er stort og en ny verden åbner sig op til skolestart. Derfor er spireskolen den gode overgang

Fællesskab

Vi arbejder med, at alle oplever at få den bedste og mest trygge opstart hos os og at vi sammen opbygger et trygt og nærværende fællesskab.

Kendskab

Samtidig vil Spireskolen lægge vægt på, at Spireskolebørnene lærer skolens område at kende og derved også opnår at skabe tryghed omkring skolens bygninger og udeområder.

Brobygning

Der vil være stor fokus på brobygningen mellem Børnehuset og skolen. På den måde skaber vi de bedste trivselsmæssige rammer for tryg og god skolestart for børnene. 

Morgensang

 Spireskolebørnene deltager i morgensang hver dag sammen med resten af skolens elever. De vil under morgensang bl.a. få sat ansigt på alle voksne og krydset veje med de andre elever på skolen. På den måde oplever Spirebørnene det helt unikke trivselsfællesskab, der opstår netop hér.

Spirebørn udefra

Når Spirebørn kommer udefra, vil der være ekstra fokus på, at de bliver guidet stille og roligt ind i gruppen af Spirebørn, der kommer fra Børnehuset. 

Spireskoledagen

Efter morgensang er Spirebørnene i deres klasse med faste lærere og pædagoger. De øver sig i at følge skemaet for dagen og leger skoledagen ind.
Spirebørnene går i SFO'en efter skoledagen slutter. Her møder de kendt personale fra skoledagen.