fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

RYGEPOLITIK FORLEV FRISKOLE

Med henvisning til rygeloven af 2012 er Forlev Friskole en røgfri institution. Rygeforbuddet gælder for elever, personale, forældre og gæster på skolen og omfatter enhver form for rygning (også e-cigaretter) døgnet rundt på hele skolens areal. 
Hvis rygeforbuddet overtrædes meddeles dette til skolens ledelse eller den eller de arrangementsansvarlige blandt personale eller forældre, som herefter påtaler bruddet på rygeforbuddet over for den eller de pågældende personer.
 I alle tilfælde underrettes ledelsen efterfølgende. Hvis samme personer gentagne gange trodser rygeforbuddet, gives en skriftlig påtale fra skolens ledelse, og for elever kan konsekvensen blive bortvisning fra skolen, mens det for forældre eller gæster kan medføre bortvisning fra konkrete arrangementer.