fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

RETNINGSLINJER FOR OPTAGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF VIDEO, BILLEDER OG LYD

For i videst muligt omfang at beskytte elever og ansatte ved Forlev friskole har vi udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at ingen billeder eller video- og lydoptagelser offentliggøres på internettet eller i andre offentlige medier, med mindre det sker som et led i undervisningen eller på skolens egen hjemmeside/intranet.
Retningslinjerne gælder for elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til Forlev Friskole.
Ved arrangementer er det ikke tilladt at filme, medmindre skolelederen har givet tilladelse dertil.
Det er efter aftale med læreren tilladt at fotografere eller filme til brug i undervisningen. Disse optagelser må ikke efterfølgende offentliggøres.
Det er ikke tilladt for elever, forældre eller andre besøgende at fotografere eller filme i undervisningen, medmindre læreren har givet tilladelse dertil.
I tilfælde, hvor en elev har bragt optagelser fra skoletiden til offentliggørelse på internettet eller i andre medier, kan eleven bortvises fra skolen i 1 til 5 dage. 
-Antallet af dage afgøres af skolelederen under hensyntagen til:
-Elevens alder (klassetrin)

-Graden af krænkelse af andre som følge af offentliggørelsen
-Gentagelsestilfælde
Hvis en elev optager video, billeder eller lyd i skoleregi uden tilladelse fra lærer eller skoleleder, kan eleven bortvises fra skolen i 1 til 5 dage. Antallet af dage afgøres af skolelederen under hensyntagen til:
-Elevens alder (klassetrin)
-Graden af krænkelse af andre som følge af offentliggørelsen
-Gentagelsestilfælde