fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

Praktisk information

På disse sider finder du informationer om vores priser, åbningstider i Børnehuset og SFO, ferieplanen og hvad du skal gøre, for at få skrevet dit barn op eller meldt ind. 

Du kan også læse om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at udskrive dit barn.

Læs mere

Priser og tilskud

Læs om vores priser for Børnehuset, Spireskolen, SFO Oasen og Skolen.


Du kan også finde information om søskendemoderation og mulighed for tilskud.

Læs mere

Åbningstider

Her finder du informationer om vores åbningtider i Børnehuset og i SFO.


Du finder også information om ferie- og lukkeperioder. 
 

Læs mere

Indmeldelse

Her kan du læse, hvad du skal gøre, for at få dit barn skrevet på til Børnehuset og Skolen.


Du finder også information om, hvordan indskrivning foregår.
 

Læs mere

Udmeldelse

Her finder du information om, hvordan du udmelder dit barn hos os.


Du kan også læse om de ting, du skal være opmærksom på.
 

Læs mere

Priser

Her kan du finde vores priser for Børnehuset, Spireskolen, SFO Oasen og Skolen.
Du finder også information om søskendemoderation og lejrskoletillægget. 
Satserne er for skoleåret 2022-2023

Børnehuset

Alle satser er månedlige. Børnehavepengene betales i 12 måneder om året. 
Satserne reguleres efter gældende takster årligt gældende fra august måned.

1. barn: 1800 kr
2. barn og efter: Reguleres i henhold til kommunal søskendemoderation

Spireskolen

Satsen betales månedligt i maj og juni. Juli er betalingsfri måned OBS på SFO'en åbningstider og lukkeperioder. Satsen inkluderer fuldtids SFO, når Spireskolen slutter.
Satserne reguleres efter gældende takster årligt gældende fra august måned.

Spireskole+SFO: 2.100 kr

Skolen

Skolepengene betales i 12 måneder om året, undtagen i 9. klasse hvor indmeldelsesgebyret tilbagebetales, svarende til betalingsfri juli måned det pågældende år. 
Satserne reguleres efter gældende takster årligt gældende fra august måned. 

1. barn: 1.319 kr
2. barn: 1.108 kr
3. barn og efter: 753 kr
Lejrtillæg: 50 kr
Indmeldelsesgebyr: 100 kr

SFO Oasen

Alle satser er månedlige og der betales i 11 måneder om året. Der er betalingsfri i juli.
Satserne reguleres efter gældende takster årligt gældende fra august måned.

Maxi u25t/u: 1006 kr
Midi u12,5t/u: 884 kr
Mini morgen: 708 kr
Ugedag én valgfri: 343 kr

Mulighed for tilskud og nedsat betaling

Som forældre til børn og elever i private institutioner og grundskoler, har du mulighed for at søge om fripladstilskud.
I helt særlige tilfælde og efter en fast procedure, har du også mulighed for at søge os om helt eller delvis nedsættelse af din egenbetaling.

Fripladstilskud
Skole

Når dit barn går i skole, har du mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud via fordelingssekretariatet.

Tildelingen af dette tilskud er indkomstafhængigt.

Kontakt kontoret for nærmere information: kontor@forlevfriskole.dk

Fripladstilskud
Børnehave

Når dit barn går i børnehave, har du mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud via borger.dk.

Tildelingen af dette tilskud er indkomstafhængigt.

Kontakt kontoret for nærmere information:
kontor@forlevfriskole.dk

Fripladstilskud
SFO

Når dit barn går i SFO, har du mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud via borger.dk.

Tildelingen af dette tilskud er indkomstafhængigt.

Kontakt kontoret for nærmere information:
kontor@forlevfriskole.dk

Nedsat egenbetaling
intern procedure

Når dit barn går i børnehuset, skolen og/eller SFOen hos os, har du mulighed for at søge om hel eller delvis nedsættelse af egenbetalingen.

Der foreligger en fast procedure og dermed en individuel vurdering af den enkelte henvendelse.

Kontakt kontoret for nærmere information:
kontor@forlevfriskole.dk

Åbningstider Børnehuset

Hverdage: kl 06.00-16.30


Juleferie - lukket
Påskeferie - lukket
Storebededag - lukket 
Kristihimmelfartsferien (torsdag og fredag) - lukket 
Grundlovsdag - lukket 

Åbningstider 
SFO Oasen

Hverdage:
kl. 06.00-08.00
kl. 12.35-16.30

Uge 7 og  uge 42 
kl. 06.00-16.30


Juleferie  - lukket
Påskeferie  - lukket
Storebededag - lukket 
Kristihimmelfartsferien (torsdag og fredag) - lukket 
Grundlovsdag - lukket 
Sommerferie - lukket (uge 28-30 eller 29-31)

Indskrivning og optagelse i Børnehus og Skole

For at sikre, at alle børn trives og udvikler sig bedst mulig, er det vigtigt for os, at både du, dit barn og vi oplever at være det rigtige tilbud for jer. 

Børnehuset

Kontakt: kontor@forlevfriskole.dk
Hvis du ønsker, at skrive dit barn op til Børnehuset, kontakter du kontoret på ovenstående mail.

Sammen med den daglige ledelse vil I efterfølgende vurdere, om vi kunne være det rigtige dagtilbud, for jeres familie. Herefter kommer dit barn komme på venteliste.

Det koster 250 kr. at blive skrevet op, disse refunderes ikke, hvis der ikke er plads.  

Omkring 3 måneder inden dit barn skal starte, bliver du kontakt med svar på om der er plads. 

Du kan med fordel vælge at opskrive dit barn på venteliste til Spireskolen - den gode skolestart. Det koster 500 kr.

Skolen - skolestartere
uden opskrivning fra Børnehuset

Kontakt: kontor@forlevfriskole.dk
Hvis du ønsker, at skrive dit barn op til skolestart i vores Spireskole, kontakter du kontoret på ovenstående mail. 

Hvis dit barn ikke i forvejen går i vores Børnehus eller du ikke skrev dit barn op på venteliste til skolen, da det blev indskrevet i vores Børnehus, vil du sammen med den daglige leder vurdere, om vi kunne være det rigtige skoletilbud til jeres kommende skolebarn. Herefter kommer dit barn på venteliste til kommende Spireskole.

 Det koster 250 kr. at blive skrevet op, og disse refunderes ikke, hvis der ikke er plads. 

Fåreåret året før skolestart vil vi kontakte dig for at spørge, om du fortsat ønsker pladsen til dit kommende skolebarn, hvorefter du bliver inviteret til infoaften i efteråret. 

Efter infoaftenen indkaldes 22 forældrepar til indskrivelsessamtale med henblik på endelig optagelse i Spireskolen. I forbindelse med samtalen vurder du sammen med den daglige ledelse og vi er det rigtige skoletilbud for dig og dit barn.

Skolen - skolestartere med opskrivning fra Børnehuset

Kontakt: kontor@forlevfriskole.dk
    Hvis du, da du indskrev dit barn i Børnehuset, samtidig indskrev dit barn til start i Spireskolen, er dit barn automatisk opskrevet på ventelisten

 Foråret året før skolestart vil vi kontakte dig for at spørge, om du fortsat ønsker pladsen til dit kommende skolebarn, hvorefter du bliver inviteret til infoaften i efteråret.

Efter infoaftenen indkaldes 22 forældrepar til indskrivelsessamtale med henblik på endelig optagelse i Spireskolen. I forbindelse med samtalen vurder du sammen med den daglige ledelse og vi er det rigtige skoletilbud for dig og dit barn.


Skolen - andre klassetrin

Kontakt: kontor@forlevfriskole.dk
Hvis du ønsker, at skrive dit barn op til Børnehuset, kontakter du kontoret på ovenstående mail. 

Sammen med den daglige ledelse vurderer I, om vi kunne være det rigtige tilbud for dit barn. 

Indskriver du dit barn, betaler du skolepenge for en måned, der modregnes via betalingsfri juli i 9. klasse.

 Hvis dit barn stopper skolegang hos os inden, refunderes beløbet ikke. 

Vi har prøveperiode på 14 dage, hvor både du, dit barn og vi har mulighed for at afprøve, om vi er det rigtige tilbud for jer.

Vi prioriterer på baggrund af

Da mange vælger os til, og vi samtidig har et klasseloft på 22 elever pr. klasse, oplever vi at ventelisterne til kommende Spireklasser består af flere end 22 børn. Derfor kan du komme ud for, at vi er nødt til at takke nej til elever. Vi prioriterer ud fra følgende tre overordnede kriterier. 

Ligevægt af piger og drenge

Søskende til andre elever

Børn fra vores Børnehus

Udmeldelse

Vi er kede af, at du overvejer at udmelde dit barn. 
Du er velkommen til at kontakte os på:
kontor@forlevfriskole.dk