fbpx

OVERNATNING, LEJRTURE OG KLASSEFESTER

Alle klasser har mindst én årlig overnatning sammen med deres klasselærer og én af klassens øvrige lærere. Overnatningerne tilrettelægges af lærerne og evt. i samarbejde med klassens forældrerepræsentanter. Overnatningerne kan enten ske på skolen, på en anden skole, privat, i en hytte eller lignende. Overnatningerne har såvel et fagligt som et socialt formål. Udgifterne i forbindelse med overnatninger, som naturligvis vil svinge meget fra år til år, vil gennemsnitlig ligge på 100-300 kr. pr. elev pr. år, og dette finansieres af et månedligt lejrtillæg, som betales sammen med skolepengene.

 I 7. kl. gennemføres en lejrtur til Bornholm af en uges varighed. Denne tur har en høj grad af fagligt indhold og desuden et socialt formål. Turen tilrettelægges af klasselæreren og én af klassens øvrige lærere. Udgifterne i forbindelse med Bornholmerturen vil typisk være 1500-1750 kr. pr. elev, og denne tur finansieres ligeledes af det månedlige lejrtillæg.  

I 9. kl. tilbydes eleverne en udlandstur. Turen, som prismæssigt ligger på 3000-5000 kr. pr. elev finansieres via det månedlige lejrtillæg, overskuddet fra skoleboden samt ved øvrige indtægter, som klassen måtte have haft i forbindelse med arbejde og salg. Lejrturen fastlægges og arrangeres af klasselæreren og én af klassens øvrige lærere under hensyn til den økonomiske formåen. Ved turens tilrettelæggelse vægtes et fagligt indhold højt, og rejsemålet afgøres i særlig grad af mulighederne for, at eleverne kan opnå et udbytte på fagområder som sprog, historie, geografi, biologi og samfundsfag. Lejrturen har naturligvis også et socialt formål. 
Det månedlige lejrtillæg skal betragtes som en særskilt del af skolepengene, som blot er øremærket til overnatninger og lejrture. Lejrtillægget opspares på 'klassens lejrkonto', som adminstreres af klasselæreren. Skolen tilskriver årligt renter (markedsrenter) til klassernes lejrkonti. 

Klassefester
Alle klasser afholder én årlig klassefest med forældredeltagelse. Festen arrangeres af klassens forældrerepræsentanter i samarbejde med klasselæreren og foregår normalt på skolen.