fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

Information om Børnehuset

Forlev Børnehus er en del af Forlev Friskole. Børnehuset slog dørene op d. 5. august 2019. Den egentlige indvielse blev foretaget med deltagelse af alle skolens og børnehusets børn og forældre i forbindelse med skolestarten d. 12. august.

Forlev Børnehus opskriver børn ved henvendelse til Børnehuset på tlf. 23 21 40 24 eller skolens kontor på tlf. 23 21 40 20 eller ved udfyldelse og fremsendelse af ventelisteblanket. 

Forlev Børnehus er en daginstitution for børnehavebørn i alderen 2 år 9 måneder til skolestart. Børnehuset er beliggende i en totalrenoveret bygning indrettet med to stuer, et spisekøkken, en primærgarderobe samt en vintergarderobe. I børnehuset er der gulvvarme og intelligent lys, som varierer automatisk efter behov.

Forlev Børnehus har plads til 42 børn. Personalet består indtil videre af en afdelingsleder, to pædagoger, to pædagogmedhjælpere samt et par vikarer. Den gennemsnitlige normering er pt. 6 børn pr. medarbejder. Det er væsentligt for os, at børnehuset har en god personalenormering, og at mulighederne for brobygning til skolen er udnyttes optimalt. Derfor benytter børnehuset sig af skolens faciliteter såsom legeplads, multibane, kælkebakke, idrætssal, bibliotek, biograf og andet. Ofte deltager børn fra børnehuset i skolens daglige morgensang, ligesom elever og lærere fra skolen eksempelvis kan inddrages i børnehusets aktiviteter på temadage og i emneuger. Børnehusets skolegruppe overgår (tillige med børn fra andre børnehaver) til ‘spirebørn’ i Spireskolen fra d. 1. maj til skolestarten i august.
Forlev Børnehus har åbent på hverdage fra kl. 6:00 til kl. 16:30. Den månedlige daginstitutionsbetaling udgør pt. 1.850 kr. i 12 måneder. Der ydes søskenderabat for andet barn på 50% af den kommunale gennemsnitstakst. Rabatten i 2021 udgør ca. 750 kr. pr. måned. Takstregulering sker hvert år efter et afsluttet skoleår.

Prisen for optagelse på ventelisten til Børnehuset er 500 kr. Beløbet dækker også opskrivning på venteliste til skolegang på Forlev Friskole. Forudgående besøg med rundvisning aftales gerne. 
Børn, der ønskes plads til i Børnehuset, anbefales opskrivning i god tid, da der pt. er stor søgning til Børnehuset. Der er ikke garanti for optagelse af børn, der står på ventelisten. Børn, som er skrevet op til Børnehuset, og som har eller har haft søskende i Børnehuset og/eller på Forlev Friskole prioriteres højest i forhold til at få tilbudt en plads i Børnehuset. Derefter optages børnene i den rækkefølge, de er opskrevet. 
4-6 måneder før ønsket start i Børnehuset kontaktes hjemmet af Børnehusets daglige leder, og der aftales tid til en optagelsessamtale, hvor skolens leder evt. også deltager. 
Samtalen har til formål at afklare, om barnets og familiens ønsker og behov harmonerer med Børnehusets pædagogiske tilbud. Herefter træffes der endelig afgørelse om optagelse i Forlev Børnehus.
Hvis et barn forlader Forlev Børnehus i utide, informeres skolelederen og børnehavelederen mundtligt og skriftligt. 
Der er 2 måneders opsigelse, og udmeldelse kan kun foretages til d. 1. i en måned. Skolens kontor skal varsles skriftligt inden d. 30. Udmeldelse efter denne dato medfører betaling af børnepasning i en måned ekstra. Forlev Friskole og Børnehus opbevarer personlige – og økonomiske data 5 år efter kalenderårets afslutning.