fbpx

FRIHED OG FOLKESTYRE

OG FAREN FOR RADIKALISERING

'Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.' 
Sådan formuleres det i §1 i 'Lov om friskoler og private grundskoler'. 

I de senere år har værdikampen og værnet om vores grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder været højt placeret på dagsordenen både i det danske samfund som helhed og i skoleverdenen i særdeleshed. Der er ingen tvivl om, at vi som grundskole spiller en meget væsentlig rolle i forhold til elevernes udvikling af demokratiforståelse samt de frihedsrettigheder og -pligter, dette indebærer. 
Frihed og folkestyre er ikke naturskabte størrelser, men begreber vores kultur skal opdrage os til og fortsat udvikle. Faren for radikalisering er til stede i et flerkulturelt samfund med mange subkulturer, hvis ikke de kulturelle normer bygger på et demokratisk værdigrundlag.

VÆRDIGRUNDLAGENE

I de senere år har værdikampen og værnet om vores grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder været højt placeret på dagsordenen både i det danske samfund som helhed og i skoleverdenen i særdeleshed. 

Der er ingen tvivl om, at vi som grundskole spiller en meget væsentlig rolle i forhold til elevernes udvikling af demokratiforståelse samt de frihedsrettigheder og -pligter, dette indebærer. Frihed og folkestyre er ikke naturskabte størrelser, men begreber vores kultur skal opdrage os til og fortsat udvikle. Faren for radikalisering er til stede i et flerkulturelt samfund med mange subkulturer, hvis ikke de kulturelle normer bygger på et demokratisk værdigrundlag. Af Forlev Friskoles værdigrundlag fremgår det bl.a.:

Vi søger at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige dialog, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen på forhånd kender svarene.
Den levende dialog skal medvirke til, at børnene møder en åben og pragmatisk skole. 
Vi ønsker, at vores børn skal være børn, og at de skal opleve en fri og åben holdning på skolen og mærke, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser, hvor ærlighed og livsglæde kan trives.