fbpx

FORÆLDRESAMARBEJDE OG FORVENTINGER

Da Forlev Friskole er en fri grundskole baseret på et klart værdigrundlag, forventer vi, at forældre, som har valgt skolen for deres børn, er loyale over for dette værdigrundlag og har en klar interesse i at udvikle et positivt og frugtbart samarbejde med os om den fælles opgave at styrke barnet bedst muligt personligt som fagligt til at kunne leve et aktivt og indholdsrigt liv i et forpligtende fællesskab. Samarbejdet mellem skole og hjem skal bygge på TILLID. Først når den gensidige basale tillid er til stede, opnås den nødvendige følelse af TRYGHED blandt elever, forældre og lærere, således at alle kan TRIVES i det daglige samvær. 


Et tillidsvækkende samarbejde fungerer bedst, når man: 
▪ informerer hinanden gensidigt — fx at forældre informerer om ændringer i og omkring familien eller andet relevant for barnets situation · overholder fælles aftaler og giver tilbagemeldinger 
▪ holder sig orienteret vedrørende klassens hverdag og særlige arrangementer og kommer til skolens arrangementer: møder, samtaler, fester mm. 
▪ henvender sig til klasselæreren eller faglæreren med almindelige spørgsmål omkring eget barn eller hverdagen i klassen 
▪ stiller spørgsmål af mere generel karakter for skolens planlægning og udmøntning til skolens ledelse 
▪ stiller spørgsmål vedrørende andre elever og forældre, personale eller skolens aktiviteter direkte til skolens ledelse, personalet eller de pågældende forældre · henvender sig til lærere eller ledelse personligt eller telefonisk under almindelig hensyntagen til personalets privatliv 
▪ hjælper barnet til at være klar til skolen ved: at barnet er udhvilet, møder til tiden og med en pakket skoletaske, har mad med og er forberedt til timerne · følger med i barnets skolegang via ForældreIntras opslagstavle, ugeplaner, beskeder etc. · læser Tegnestiften samt øvrige informationer fra skolen via ForældreIntra 
▪ hjælper barnet til at være selvhjulpen med praktiske ting — fx mad, tøj mm.
▪ gør sig klart, at ikke alt, hvad barnet fortæller hjemme, nødvendigvis rummer den fulde sandhed 
▪ fokuserer på det sociale fællesskab i klassen og ikke kun sætter eget barn i centrum 
▪ accepterer, at der findes nødvendige regler for, at et fællesskab kan fungere. Nogle beslutninger må tages af hensyn til helheden, hvorfor den enkelte således må tilpasse sig