fbpx
OBS: Vi har få ledige pladser på enkelte årgange og ventelister til Børnehuset

Velkommen til forlev friskole

Forlev Friskole er en grundtvigsk skole. Den grundtvigske skoletradition bygger på nøglebegreber som:

FRIHED

FÆLLESSKAB

FOLKELIGHED

FORTÆLLING

VÆRDIGRUNDLAG

I den grundtvigske forståelse er ethvert menneske betragtet som et unikt individ, med sit eget værd, der kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Med dette fundament betragter vi hver dag i livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for andre i fællesskabet.

Vi søger at udnytte denne mulighed gennem den levende og ligeværdige dialog, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen på forhånd kender svarene.
Den levende dialog skal medvirke til, at børnene møder en åben og pragmatisk skole. 
Vi ønsker, at vores børn skal være børn, og at de skal opleve en fri og åben holdning på skolen og mærke, at de bliver værdsat og taget alvorligt i livsbekræftende omgivelser, hvor ærlighed og livsglæde kan trives. 

Vi mener, at oprigtighed, glæde, engagement og de gode oplevelser er naturlige forudsætninger for, at børnene først og fremmest kan lære at leve et liv i gensidig respekt for hinanden. 
Samtidig forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på, idet vi som voksne bestræber os på at fremstå som synlige og tydelige i børnenes udvikling. 

Vi tror på, at alle børn er født nysgerrige og videbegærlige. 

Disse evner skal vi til enhver tid søge at styrke og udvikle igennem målrettet undervisning på et højt fagligt niveau. 
Vi ønsker at skabe kreative, dynamiske og alsidige børn, som til stadighed tør undres og betages i den verden, vi alle er en del af. Børnene skal kunne og ville møde de udfordringer, livet bringer i håbet om at kunne gøre en forskel. 
Med Grundtvigs ord skal vi ’lære for livet’, og skolens opgave er derfor at oplive, oplyse og ikke mindst stimulere børnene til at ville lære hele livet.
’Det levende ord’ var et centralt begreb hos Grundtvig. For en grundtvigsk skole har fortællingen derfor en væsentlig betydning. Ordet bliver levende, fordi det skabes af ’det, der kommer fra hjertet’, hvilket vil sige, at det rummer stærke følelser og rig mulighed for indlevelse. 

Gode fortællinger kan derfor bruges i mange forskellige sammenhænge som et pædagogisk virkemiddel.
Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter danske demokratiske traditioner, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis. De skal efter evne inddrages i beslutninger om egne forhold og således vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og indlevelsesevne.

Forlev friskoles historie

Forlev Friskole er en af de ældste friskoler på Sjælland. 
Skolen blev oprettet i 1864 af en gruppe forældre på gården Marensdal på Forlev Mark. 
Skolen blev i sin tid oprettet som protest mod terperi og udenadslære i folkeskolen og byggede fra starten på de tanker og idéer, Grundtvig og Christen Kold havde til pædagogik og skoledrift. 

På Forlev Mark fungerede den dog kun et år, indtil skolen fik eget hus i Gl. Forlev med ca. 15 elever.
Elevantallet blev de efterfølgende år øget, - i 1880 til ca. 80 elever. På dette tidspunkt flyttede skolen til Forlev Stationsby i lokaler i den daværende Forlev Fribørnehave, der dengang fungerede som forsamlingshus i Forlev.

Lokalerne her blev anvendt som skole i ca. 70 år, op til 1952, hvor den nuværende hovedbygning blev bygget, og de gamle lokaler overgik til skolelederbolig. På daværende tidspunkt havde skolen omkring 50 elever fordelt på 7 klasser.
Gennem 60’erne og 70’erne øgedes skolens aktivitetsområde dels med børnehaveklasse i 1968 og dels med overbygning med 8., 9. og 10. klasse i 1976. I takt med den øgede elevtilvækst (til i dag ca. 150 elever) øgedes de fysiske rammer gradvist med tidssvarende lokaler og nødvendige faglokaler, der løbende gennem 80’erne og 90’erne er blevet udbygget og fornyet. 

I 1995 indviedes en helt ny undervisningsfløj med 4 klasselokaler, et lokale til billedkunst samt et alrum med mulighed for mange aktiviteter med større grupper af elever. I efteråret 2003 fuldførtes indretningen af den nye undervisningsfløj med lokaler på førstesalen omfattende bibliotek, computerrum med 20 netværksbaserede PC’er samt en mindre biograf med storskærm. Tilsammen kaldet Luftskibet.
I 2017 byggede skolen ud med en helt ny indskolings og SFO-bygning - kaldet Oasen.
I 2019 udvidede vi endnu engang med vores eget børnehus, hvor der er plads til 40 børn.