Trafikpolitik for Forlev Friskole
 
Formål:
 
Emne:
Handle og undervisningsplan:
 
1.Trafikken i og omkring skolen
 
Skolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafik-ulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrange­menter og ekskursioner i skolens regi.
 
 
 
Der ligger en særlig forpligtigelse for voksne med tilknytning til skolen at overholde gældende færdselsregler.
 
 
Elever i bil til skole
 
Forældre, der kører deres børn i skole opfordres til at sætte børnene af på Stationsvej i passende afstand til skolen, således at der ikke opstår farlige situationer for skolens elever og andre forbipasserende. ( særligt cyklister)
Forældre til børn i 0.-1.kl kan bruge skolegården til af - og pålæsning. Fra kl. 7.45 til kl. 8.00 er det ikke længere tilladt for forældre at køre i bil ind på skolens parkeringsplads.
 
 
På cykel til skole
 
 
Vi forudsætter at alle cyklister overholder almindelig lovgivning om lys og reflekser. Vi opfordrer til, at alle der cykler bruger cykelhjem og i vinterhalvåret refleksvest.
 
 
Skolepatrulje
 
Skolepatrulje varetages på skift af elever i 6. klasse. Skolepatruljen er ved fodgængerfeltet fra kl. 7.40 til kl. 8.00 på alle skoledage.
Det forventes alle særligt anerkender og respekterer skolepatruljens vigtige arbejde.
 
 
 
Følge af yngste elever til bus (SFO personale)
 
 
Oasens personaler laver individuelle aftaler med forældrene om følgeskab til bus. Aftalen kan indeholde, at personalet følger til bus og venter til den kører.
 
 
2. Undervisning gennem hele skoleforløbet
 
Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.
Færdselsundervisningen har følgende mål:
  • Eleverne skal kende trafikkens risiko- momenter
  • Eleverne skal blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter
  • Eleverne skal opnå rutine om færdsel i trafikken.
  • Eleverne skal forstå trafikken som et om­råde, hvor de har medansvar og forpligtelser
 
 
 
Faghæfte 20 (færdselslære) indgår som inspirations materiale på alle klassetrin sammen med materialet fra Rådet for Sikker Trafik www.sikkertrafik.dk
www.dcf.dk  ( dansk cyklistforbund)
 
 
Udover de overordnede mål i venstre kolonne.
Materialer fra Cfu,-
Skolens egne materialer- kopimapper –film om færdselslære
3 timers undervisningsforløb fra Trygfonden om førstehjælp.
 
 
 
 
0. kl.
 
Besøg af færdselsbetjent til ”gåprøve”
 
 
1.-3. kl.
 
 
Teoretiske og praktiske øvelser med fokus på rollen som fodgænger herunder  risikomomenter og færdselsskilte.
 
 
 
4. kl.
 
 
 
 
5. kl.
 
 
6. kl.
 
 
Fokus på cyklens og cyklistens sikkerhed med opfordring til at medbringe egen cykkel til sikkerhedscheck..
Fokus på at færdes alene og med jævnaldrende.
Tur til Slagelse centrum med fokus på at være en sikker fodgænger i en større by.
Cykelkursus for 5 kl. på Euc. Tilmelding og information på www.sikkertrafik.dk
 
Besøg af færdselsbetjent for afklaring af bemyndigelse og ansvar i rollen som skolepatrulje. Gennemgang af procedure og sikkerhed ved fodgængerfeltet.
Et undervisningsforløb med situationer, som skolepatruljen dagligt vil møde i arbejdet ved fodgængerfeltet. 7.kl følger 6.kl de første 10 dage.
 
 
7. kl.
 
8. kl. ”Den gode dialog”
 
I forbindelse med klasseturen i 7.kl. diskuteres og undervises i ansvar -attituder – holdninger og risici ved at færdes sikkert i trafikken.
Besøg af en Trafikinformatør.
Dialog omkring ansvar og medansvar i forbindelse med kørsel på knallert, herunder forsikringsansvar – aldersgrænse – alkohol og færdsel i trafikken.
Enten i 8. eller 9.kl undervises i Trygfondens 3 timers førstehjælpskursus.
Dette suppleres med undervisning i almindelig førstehjælp.
 
 
3. De voksne som gode rollemodeller
Vi vil arbejde for at alle forældre og ansatte viser det gode eksempel, ved at udvise ansvarlighed tolerance og tålmodighed som trafikanter til fælles bedste.
 
 
 
Dialog med forældrene om hvad det er at være en god rollemodel og forventninger til forældrene
 
Mål for undervisningen skal opnås i et samarbejde mellem forældre og skole.
Færdselsundervisningen hjælper på vej, men træningen og forståelsen skal eleverne også have med hjemmefra.
Forældre spiller hovedrollen i børnenes trafiktræning, men skolen bidrager aktivt. Børnene skal opleve trafiktræningen som en naturlig del af deres hverdag – uanset hvor de befinder sig. Derfor har vi alle en vigtig rolle overfor børnene. Da børnene lærer af det, de ser eller hører voksne gør eller siger, er det af vital betydning, at de voksne, børnene møder i trafikken, opfører sig hensigtsmæssigt
Derfor forventer vi
  • At de voksne følger færdselsloven
  • Indgår i dialog med skolen om at være en god rollemodel
 
 
 
De ældste elever som rollemodeller for de yngre elever.
 
Vi forventer at de ældste elever overholder færdselsreglerne. F.eks. at benytte fodgængerovergangen ved skolen.
 
 
Præsentation af trafikpolitik
 
Vi præsenterer trafikpolitikken på alle forældremøder efterår 2012. Trafikpolitikken kan læses på skolens hjemmesiden.
 
 
4. Trakfikudvalg
 
 
Trafikudvalget ajourfører og evaluerer årligt trafikpolitikken på skolen, og orienterer bestyrelsen.
 
 
Slagelse Kommune
 
 
Forår 2012 forventes det at Slagelse Kommune indkalder til møde om sikker skolevej. Deltagere til mødet vil være repræsentanter fra alle skoler i Slagelse Kommune, repræsentanter fra Vej og Park, Slagelse Kommune, Politi og Rådet for Sikker trafik.
Kontaktperson i Slagelse Kommune er:
Teknisk assistent, Marianne Højland Larsen. Tlf. 5857 4559
Samarbejde omkring sikker skolevej. Ansøgning om afsætningslomme.