Retningslinjer for optagelse og offentliggørelse af video, billeder og lyd
For i videst muligt omfang at beskytte elever og ansatte ved Forlev friskole har vi udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at ingen billeder eller video- og lydoptagelser offentliggøres på internettet eller i andre offentlige medier, med mindre det sker som et led i undervisningen eller på skolens egen hjemmeside/intranet.