Forlev Friskole er et rart sted at være, fordi vi viser hensyn over for hinanden og vore gæster.
·         Alle føler sig velkomne, fordi vi er høflige og hjælpsomme.
 
·         Alle kan føle sig sikre i skolens forskellige lokaler, fordi vi går, når vi bevæger os rundt inde i bygningerne.
 
·         Alle kan høre, hvad andre siger, fordi snak inden døre foregår i et normalt stemmeleje.
 
·         Alle synes, skolen er ren og pæn, fordi alt affald straks smides, hvor det skal, og vi fejer og gør rent, når skoledagen er slut.
 
·         Alle hjælper med at bevare et grønt miljø, idet vi sparer på vandet og slukker lys, når vi ikke er i lokalerne.
 
·         Alle, der ønsker at udfolde fysisk aktivitet, gør det i skolegården eller på boldbanerne i frikvartererne.
 
·         Alle ved, at hver især har et ansvar for, at Forlev Friskole forbliver et rart sted at være, idet vi alle repræsenterer Forlev Friskole.